Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Назад

dr Dušan Popović  

Име и презиме

Душан Поповић

Звање

редовни професор

Ужа научна област

пословно право

Биографски подаци  

Рођен 1978. године у Београду

 

Академска каријера

Година

Институција

Област (тема)

Избор у звање (актуелно)

2018.

Правни факултет Универзитета у Београду

Пословно право

Докторат

2003-2007.

Универзитет Париз Нантер (Француска)

Приватно право. Тема докторске дисертације: „Le droit communautaire de la concurrence et les communications électroniques“ ( mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité)

Магистратура

2002-2003.

Универзитет у Нансију (Француска)

Право Европске уније. Тема магистарског рада „Les noms de domaine et le droit de propriété intellectuelle“

Специјалистичка диплома

2001-2002.

Универзитет у Нансију, одељење на Правном факултету Универзитета у Београду

Специјалистичке студије права ЕУ

Диплома

1997-2001.

Правни факултет Универзитета у Београду

Дипломирани правник

Стручна и научна усавршавања

- Макс Планк Институт за иновацију и конкуренцију (Немачка): истраживачки боравак у фебруару/марту 2014. године;

- Центар за међународне студије интелектуалне својине Универзитета у Стразбуру (Француска): краћи истраживачки боравци у 2012, 2011. и 2010. години;

- Макс Планк Институт за иновацију и конкуренцију (Немачка): истраживачки боравак од августа до октобра 2010. године;

- Правни факултет Универзитета у Салцбургу (Аустрија): краћи истраживачки боравак у јулу 2008. године.

Познавање страних језика

Енглески језик; француски језик. Судски тумач за француски језик.

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години:

Назив предмета

Врста студија

 1. Право интелектуалне својине
 2. Право конкуренције

Основне студије

 1. Ауторско право и сродна права
 2. Патентно право
 3. Право знакова разликовања
 4. Интелектуална својина и информационо друштво
 5. Упоредно право конкуренције
 6. Competition Law and Policy of the EU
 7. Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries

Мастер студије

 1. Право интелектуалне својине
 2. Право конкуренције

Докторске студије

Најзначајнији радови

Монографије, монографске студије и уџбеници:

- "Право интернета: одабране теме" (коаутор: доц. Марко Јовановић); Правни факултет Универзитета у Београду; Београд; 2017.

- "International Encyclopaedia of Laws for Intellectual Property Law: Serbia"; Kluwer Law International; 2016.

- „Регистрација назива интернет домена и право жига“; Правни факултет Универзитета у Београду; Београд; 2014.

- “The Economic Contribution of the Copyright-Based Industries in Serbia” (коаутори: др Бранко Радуловић и Драгана Алексић); World Intellectual Property Organization; Женева; 2014.

- „Право интелектуалне својине“ (коаутор: проф. Слободан Марковић); Правни факултет Универзитета у Београду; Београд; 2013, 2014, 2015, 2016.

- „Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција“; Правни факултет Унииверзитета у Београду; Београд; 2012.

- « Le droit communautaire de la concurrence et les communications électroniques»; LGDJ; Париз; 2009.

- „Европски суд правде“ (коаутори: др Александра Чавошки и мр Ана Кнежевић Бојовић); Институт за упоредно право; Београд; 2006.

- « Les noms de domaine et le droit de propriété intellectuelle »; Институт за упоредно право; Београд ; 2005.

Важнији чланци:

- „Критички осврт на сродноправну заштиту издавача: заштита привредног или културног подухвата“, Анали Правног факултета у Београду; бр. 1/2015.

- „Повреда ауторског и сродних права на Интернету: осврт на новију праксу Европског суда правде“ in „Интелектуална својина и Интернет: називи интернет домена, ауторска дела, жигом заштићене ознаке“ (ур. Д. Поповић); Правни факултет Универзитета у Београду; 2015.

- „Уговор о лиценци – прилог јавној расправи о Преднацрту Грађанског законика Републике Србије“, Право и привреда, бр. 4-6/2015.

- „Regulation of electronic communications sector in Serbia: Sector-specific rules v general competition law“, Computer and Telecommunications Law Review, no. 7/2014.

- „Телевизијски формати као (не)заштићена интелектуална добра“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3/2014.

- “Amendments to the Serbian Competition Act: a much-needed 'fine tuning'“; European Competition Law Review; no. 3/2014.

- „Competition law enforcement in times of crisis: The case of Serbia“ in „Yearbook of antitrust and regulatory studies“ (ed. A. Jurkowska Gomulka); University of Warsaw; 2013.

- « Les interactions du droit de la concurrence français, européen et américain en matière de procédures négociées » in « Le jeu des influences croisées du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens » (ed. K. Wojtyczek); Editions Mare & Martin ; Pariz; 2013.

- « Competition law enforcement in Serbia: Six years of staggering along»; European Business Organization Law Review; no. 1/2012 (коаутор: проф. Мирко Васиљевић).

- «Internet domain names: Administration of domain names and dispute resolution» in «Information technology law», (eds. Aleksandar Stojkov, Isabelle Boutillon et al.); Pravni fakultet «Justinijan Prvi» Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije; Skoplje, 2012.

- « L’harmonisation du droit privé des pays des Balkans occidentaux avec le droit communautaire » Revue du marché commun et de l'Union européenne; no. 536; 2010.

- « Merger remedies and regulatory measures in the EU electronic communications sector: a critical assessment »; European Business Organization Law Review; no. 4/2009.

Најзначајнија учешћа на конференцијама

 

- The role of intellectual property in positioning the economy of the Western Balkan in the global market, Правни факултет Универзитета у Београду, 2015.

- 6ème Convention des juristes d’Europe et de Méditerrannée – Justice et croissance économique, Fondation pour le droit continental, 2014.

- Promotion of Scientific Research and Education on European Integration and Policy, SEELS, 2014.

- Mediterranean Research Meeting, European University Institute (Florence) and University of Mersin, 2013.

- Harmonization of European private law: The Private Law of South-Eastern Europe in the Light of European Integration, University of Istanbul, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 2013.

- WIPO/WTO Colloquium for teachers of intellectual property, 2011.

- Le jeu des influences croisées du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens, Jagiellonian University (Krakow), Université d’Orléans, 2010.

- -Third Max Planck Post Doc Conference, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 2010.

Тренутно учешће на научним пројектима

Домаћи:

- „Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније“, Министарство просвете и науке Републике Србије

- „Идентитетски преображај Србије“, Правни факултет Универзитета у Београду

Међународни:

-  Jean Monnet Module "Free Trade Agreements and European Integration of SEE  Countries": Module Leader

- “Erasmus+ Key Action 1 Mobility Project”, University of Belgrade, University of Bialystok (Poland): Participant.

Чланство у стручним и научним удружењима

- Удружење правника у привреди Србије

- ASCOLA

- ICANN Intellectual Property Constituency

Награде и признања

- Стипендија Интернет корпорације за додељене називе и бројеве: 2014, 2015, 2016.

- Стипендија Макс Планк друштва: 2010, 2014.

- Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије: 2007.

- Стипендија Владе Републике Француске за докторске студије: 2003-2006.

- Стипендија Владе Републике Француске за магистарске студије: 2002-2003.

- Похвалнице Правног факултета за одличан успех на студијама: 1998, 1999, 2000. и 2001.

Други подаци које сматрате релевантним

- Председник Комисије за решавање спорова поводом регистрације назива националних интернет домена, при Привредној комори Србије

- Арбитар Сталне арбитраже при Привредној комори Србије

- Члан Организационог одбора Конгреса правника у привреди Србије

- Члан Извршног одбора Удружења правника у привреди Србије

- Члан редакције часописа "Право и привреда" и члан европске редакције часописа "Revue francophone de la propriété intellectuelle".

- Члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду.

- Учествовао у изради бројних закона и других прописа (Закон о изменама и допунама Закона о патентима – 2015; Закон о изменама и допунама Закона о жиговима – 2015; Закон о иновационој делатности – 2015; Правилник о правној заштити и привредном искоришћавању интелектуалних добара Универзитета у Београду – 2011; Правилник о решавању спорова поводом регистрације назива националних интернет домена – 2010, измене 2012. и 2014; Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима – 2011; Национална стратегија приступања ЕУ – 2005).

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.