Praksa prekršajni sud

Prekršajni sud u Beogradu

Zgrada suda se nalazi u Ustaničkoj ulici br. 14

 

Praksa počinje u ponedeljak, 20. maja 2019. g. 

Studenti treba da budu u sudu u 9,30h, u holu na ulazu u sud ispred info pulta. 

Za praksu je zadužena sekretar suda Ivana Marković.

1.                  Uroš Katić

2.                  Stefan Vrućinić

3.                  Stanko Kurjakov

4.                  Andrea Tankosić

5.                  Ana Lazović

6.                  Tijana Spremić

7.                  Milica Mišić

8.                  Milan Bešević

9.                  David Katanić

10.              Ivana Ćubić

11.              Milutin Krsmanović