PRAKSA u osnovnim i višim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji -letnji semestar 2018-2019

PRAKSA

u osnovnim i višim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji

/letnji semestar 2018-2019/

 

Studenti su obavezni da dodju u tužilaštvo pema rasporedu u zakazano vreme.

 

Više javno tužilaštvo u Beogradu

            Ulica Katanićeva br. 15 /Mala zgrada/

Praksa počinje 20.05.2019.godine, u 9,00 časova.

Studenti treba da se jave Jeleni Živković, kab M 09, tel.635-2884

                        1.         Anđelija Todić

                        2.         Teodora Đurić 

                        3.         Ana Vulić 

                        4.         Bojan Đoršević

                        5.         Darinka Martinović

 

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Bulevar Zorana Đinđića br. 104, Novi Beograd, ulaz iz ulice Omladinskih brigada /”SIV 2“/

Praksa počinje 10.06.2019.godine, u 8,00 časova.

Studenti treba da se jave Vladimiru Seviću, kab 213, tel.635-4441

1.                  Marko Paštar 

2.                  Milica Mladenović  

3.                  Tiha Todorović

4.                  Tamara Munković

5.                  Jovan Živanović

 

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

            Ulica Katanićeva br. 15

Praksa počinje 20.05.2019.godine, u 8,00 časova.

Studenti treba da se jave sekretaru Drugog osnovnog tužilaštva u Beogradu Ani Lečić, kab 404, tel.064-823-4060

1.                  Lazar Stojić 

2.                  Jana Kecman

3.                  Sunčica Dimitrijević

4.                  Tamara Matić

5.                  Neda Damnjanović

 

 

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

            Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Beograd.

Praksa počinje 20.05. 2019.godine, u 8,00 časova.

Studenti treba da se jave Marković Nikoli, kab 411, tel.2018-305

1.                  Danijela Marković  

2.                  Mara Moro

3.                  Vukan Koljibabić

4.                  Sanja Nikolić

5.                  Aleksandra Hadžić

 

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu

Praksa počinje 20.05.2019.godine, u 8,00 časova.

Studenti treba da se jave Ljiljani O. Rašu, kab 304, tel.013-352-609  lok.1252

1.                  Đorše Golubović

 

 

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu

Praksa počinje 20.05.2019.godine, u 8,00 časova.

Studenti treba da se jave tužiocu Dragani Popović, kab 8, tel.026/4622140

1.                  Branko Milanović

 

 

Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu

Praksa počinje 20.05.2019.godine, u 7,30 časova.

Studenti treba da se jave Daliborki Zlatović, kab 16, tel.011/8244-145

1.                  Sandra Kašiković

 

 

Napomena: Studenti po završetku prakse treba da postupe u svemu prema                              

„Obaveštenju za studente IV godine osnovnih studija u vezi predmeta   Pravna praksa“, koje se nalazi na sajtu fakulteta – studentski info.

              

Studentima koji obavljaju praksu u organizaciji fakulteta nije potrebna potvrda o obavljenoj praksi. Obavezni su da napišu izveštaj koji svojim potpisom potvrđuje mentor.