Odlaganje konsultacija - dr Goran Ilić

Profesor dr Goran Ilić, zbog službene sprečenosti, umesto 17. maja 2019. godine održaće kosultacije sa studentima 18. maja 2019. godine od 12.00 – 15.00 časova.