Odlaganje nastave iz predmeta DIPLOMATSKO KONZULARNO PRAVO - dr Bojan Milisavljević

Nastava iz predmeta DIPLOMATSKO KONZULARNO PRAVO kod profesora dr Bojana Milisavljevića,  17. maja 2019. godine neće se održati zbog sužbene sprečenosti profesora.

Časovi će biti nadoknađeni  u dogovoru sa studentima.