OVERA PROLEĆNOG SEMESTRA školske 2018/2019. godine vrši se od 27. maja do 17. juna 2019. godine

OBAVEŠTENJA SE NALAZE U PRILOGU


OVERA PROLECNOG SEMESTRA - skolska 2018 2019

OBAVESTENJE - PREDISPITNE OBAVEZE - prolecni semestar skolske 2018 2019

OBAVESTENJE - PRAVDANJE IZOSTANAKA - prolecni semestar skolske 2018 2019