Odlaganje konsultacija - dr Goran Ilić

Profesor dr Goran Ilić, zbog sprečenosti, umesto 27. decembra 2019. godine održaće konsultacije sa studentima 30. decembra 2019. godine od 12.30 do 15.30 časova.