Odlaganje konsultacija - saradnik u nastavi Ivana Barać

Saradnik u nastavi Ivana Barać, zbog sprečenosti 18.02.2020. godine održaće konsultacije sa studentima od 16.00 časova.

Umesto 20.02. 2020. godine održaće  konsultacije sa studentima 25. 02. 2020. godine od 13.30  časova.