Odlaganje konsultacija - dr Vladimir Pavić

Profesor dr Vladimir Pavić, zbog sprečenosti, 12.03.2020. godine neće držati konsultacije sa studentima.