Odlaganje ispita iz predmeta OBLIGACIONO PRAVO- Marija Karanikic Miric

Ispit iz predmeta OBLIGACIONO PRAVO kod  prof. dr Marije Karanikić Mirić zakazan za 01.07.2020. godine u 8.00 časova održaće se  01.07.2020. godine u  20.00 časova.