Obaveštenje o nastavi iz Nomotehnike

Zbog velikog interesovanja studenata za pohađanje nastave iz predmeta Nomotehnika-pisanje pravnih akata u prvom semestru, kapacitet je povećan na

200 studenata. Spiskovi su sastavljeni prema redosledu prijavljivanja, a studenti su radi preglednosti podeljeni na tri grupe. Rad u prvom semestru će biti individualan (dakle, ne u grupama), ali je prilikom slanja zadataka neophodno navesti u koju od tri grupe je student raspoređen.

Studenti koji su poslali prijavu za pohađanje nastave u prvom semestru, ali se ne nalaze na jednom od objavljenih spiskova zbog popunjenog kapaciteta ne treba da brinu, budući da će biti prebačeni za drugi semestar. Spiskovi studenata za drugi semestar će biti naknadno objavljeni.


Друга група

Прва група

Трећа група