odlaganje vežbi-dr Andrej Katančević

Vežbe kod prof. dr Andreje Katančevića zakazane za 18. novembar, održaće se 28. novembra prema istoj satnici.Odlaganje se vrši zbog bolesti rukovodioca.

Predavanja zakazana za 18. novembar će biti održana.

Vežbe kod prof. dr Andreje Katančevića zakazane za 21. novembar se neće održati, jer su već održane 31. oktobra zbog potrebe organizacije kolokvijuma.