BG PRAKSA 2018 PRODUŽEN DO 25.APRILA

Važno! KONKURS ZA BG PRAKSU PRODUŽEN DO 25.APRILA Beograd,

18.4.2018. Danas je produžen rok za prijave studenata za program Univerzitetske radne prakse BGPRAKSA 2018 do sledeće srede, 25.aprila u ponoć. Uz obezbeđenu naknadu za troškove prevoza i obroka studenti tokom tromesečne prakse imaju mentore i zadatke na više od 170 različitih pozicija u gradskim preduzećima, ustanovama kulture, bibliotekama, muzejima, sekretarijatima gradske uprave, gradskom pravobranilaštvu i opštinama koje učestvuju u programu. Planiran početak prakse je 15.juni. Konkurs je otvoren za studente sa više od dvadeset fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu i kroz njega je u proteklih osam godina prošlo preko 1800 studenata koji su na ovaj način unapredili svoje akademsko obrazovanje i stekli vredno radno iskustvo.

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu poziva studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2018.

BGPRAKSA omogućava studentima da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim i javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje.

Ove godine u program učestvuju: JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JKP “Beograd-put“, JKP Parking servis, “JP "Beogradska tvrđava" JKP „Pogrebne usluge “, JKP „Veterina Beograd“, JKP"Zelenilo Beograd", Sportski centar „Olimp-Zvezdara, JKP „Infostan tehnologije“ Beograd, JKP "Gradske pijace", Turistička organizacija Beograda, Arena Beograd, u opštinama: Opštine Grocka, Voždovac, Mladenovac, Savski venac, Zemun, Novi Beograd, Biblioteka „Milutin Bojić“, Biblioteka grada Beograda, Istorijski arhiv Beograda, Kuća Legata, BITEF teatar, Muzej grada Beograda, Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka, Biblioteka “Dimitrije Tucović” Lazarevac, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Dom omladine, Jugoslovensko dramsko pozorište, Kancelarija za mlade grada Beograda, Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda, Služba za internu reviziju grada Beograda, kao i 15 sekretarijata Gradske uprave.

Program BG PRAKSA 2018 realizovaće se kao tromesečna praksa a planirani početak je 15. juni 2018.  Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz i mentorska podrška iz reda zaposlenih u institucijama učesnicama u programu. Angažovanje u programu nosi i određeni broj dodatnih /nekumulativnih/ ESPB bodova koje fakulteti Univerziteta u Beogradu prepoznaju kao relevantnu vannastavnu aktivnost studenata ili kao obaveznu stručnu praksu.

Konkurs će biti otvoren od 22.marta do 17.aprila 2018.godine i kandidati se mogu prijaviti isključivo elektronskim putem. Prilikom prijavljivanja kandidatima će od dokumentacije biti neophodna skenirana potvrda o redovnom studiranju.

Konkurs (sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla i uslovima za svaku poziciju) i Vodič kroz konkurs dostupni su na sajtu Centra za razvoj karijere  www.razvojkarijere.bg.ac.rs, gde se obavlja prijavljivanje kandidata.

Program Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA realizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta  u Beogradu u saradnji sa Gradskom upravom Grada Beograda od 2010. godine. U proteklih osam godina realizacije preko 1800 studenata sa 26 fakulteta Univerziteta u Beogradu steklo je prvo radno iskustvo u institucijama čiji je osnivač grad.

Na našem YouTube kanalu možete da pogledate razgovore sa učesnicima u programu na:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZz3ZxPy5imlUYVNr-5Aq2Ol-7NwGPFo3

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" 

Referent za reklamacije i informacije

Referent prodaje za velike potrošače

Referent prodaje za SON potrošače

Referent prodaje

Samostalni referent naplate i pripreme predloga za utuženje, Sektor prodaje i naplate, Služba naplate 

Stručni saradnik u Službi zastupanja

JKP "Gradske pijace"

Stručni saradnik za marketing

JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Praktikant u Sektoru za izgradnju, nadzor i visokogradnju- pravnik 

Praktikant u Sektoru za javne nabavke

Praktikant u Sektoru za građevinsko zemljište- PRAVNI

Stručni saradnik u sektoru za ljudske resurse i opšte poslove

GO Voždovac 

Praktikant na normativno–pravnim poslovima

Praktikant na upravno-pravnim poslovima 

Praktikant u odseku za građevinske poslove i objedinjenu proceduru

GO Zemun

Praktikant u Odeljenju za imovin.-pravne i stamb. poslove

GO Mladenovac

Praktikant na imovinsko-pravnim i pravnim poslovima za Odeljenje

Praktikant na poslovima evidentiranja imovine GO Mladenovac

Praktikant na pravnim poslovima iz stambene oblasti

GO Novi Beograd:

Pozicija: Praktikant na poslovima Pravne pomoći

GO Savski venac

Pravnik u Odeljenju za projekte razvoja

Praktikant na poslovima pravne pomoći 

Praktikant u odeljenju za javne nabavke (pravni) 

Praktikant u odeljenju za društvene delatnosti (pravni)

Praktikant – Mlađi savetnik za imovin.-pravne i stambene poslove

Gradsko pravobranilaštvo

Pravobranilački pripravnik

Sekretarijat za javni prevoz 

Praktikant na pravnim posl. sprovođenja postupaka javnih nabavki i opštih posl.

Sekretarijat za zdravstvo

Stručni saradnik u Sektoru za pravno-ekonomske poslove

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Praktikant na upravno-pravnim i normat. poslovima

Sekretarijat za privredu

Mlađi savetnik na poslovima turizma u Sektoru za turizam i ugostiteljstvo

Saradnik na poslovima administracije, pravnim i ekon. poslovima

Sekretarijat za saobraćaj

Pravnik

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Praktikant na stručno-operativnim poslovima/ sektor za unapređenje položaja Roma

Praktikant na studijsko-analit. i normativno-pravnim poslovima 

Praktikant na upravno-pravnim poslovima

Praktikant u Sektoru za izbeglice, interno raseljena lica i migracije

Praktikant u Sektoru za socijalnu i boračko invalidsku zaštitu

Sekretarijat za upravu

Praktikant u Odeljenju za analitiku i normativu

Kancelarija za mlade

Asistent za projekte Kancelarije za mlade - Grad Beograd

Asistent za praćenje projekata koje finansira Kancelarija za mlade- Grad Beograd

Sekretarijat za javne prihode

Praktikant za analitičko poreske poslove - odeljenje Voždovac 

Praktikant za analitičko poreske poslove - odeljenje Surčin

Praktikant za analitičko poreske poslove -Odeljenje Rakovica

Praktikant za analitičko poreske poslove- odeljenje Vračar

Praktikant za analitičko poreske poslove- odeljenje Grocka

Praktikant za analitičko poreske poslove- odeljenje Palilula

Praktikant za analitičko poreske poslove- odeljenje Čukarica

Praktikant za analitičko poreske poslove- Odeljenje Novi Beograd

Praktikant za analitičko poreske poslove- Odeljenje Savski venac

Praktikant za analitičko poreske poslove-odeljenje Zvezdara

Praktikant za analitičko poreske poslove-odeljenje Zemun

Praktikant za analitičko poreske poslove-odeljenje Stari grad

Praktikant za analitičko poreske poslove-Odeljenje Barajevo

Praktikant za analitičko poreske poslove-Odeljenje Lazarevac

Praktikant za analitičko poreske poslove-Odeljenje Mladenovac

Praktikant za analitičko poreske poslove-Odeljenje Obrenovac

Praktikant za analitičko poreske poslove-Odeljenje Sopot

Sekretarijat za opšte poslove

Praktikant na poslovima javnih nabavki

Sekretarijat za poslove komunalne policije

Pravnik

Praktikant na poslovima evidencije i izveštavanja 

Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinacije odnosa sa građanima

Novinar saradnik

Operater u Beogradskom pozivnom centru

Praktikant na normativnim poslovima

Služba za internu reviziju Grada Beograda

ANALITIČKI POSLOVI 

Dom omladine Beograda

Pravnik

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Pravnik


БГПРАКСА 2018-Инфо о програму

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ