TEHNIKE TUMAČENJA PRAVA

Plan rada za II semestar u školskoj 2020/2021 godini 

SEDMICA

DATUM

TEMA

I sedmica

23.02..

Pravno i faktičko pitanje

II sedmica

02.03

Jezički razlozi za spornost pravnog pitanja

III sedmica

09.03.

Tumačenje, sredstva tumačenja i direktive jezičkog tumačenja

IV sedmica

16.03.

Jezičko tumačenje u krivičnom pravu

V sedmica

23.03.

Sistemsko tumačenje

VI sedmica

30.03..

Sistemsko tumačenje

VII sedmica

06.04.

Istorijsko tumačenje

VIII sedmica

13.04.

Ciljno tumačenje

IX sedmica

20.04.

Tumačenje u građanskom pravu

X sedmica

27.04.

Proporcionalnost

XI sedmica

04.05.

Analogija i široko tumačenje

XII sedmica

11.05.

Normativne teorije o tumačenju

XIII sedmica

18.05.

Rekapitulacija

 

Nastavu izvode: Miodrag Jovanović, Goran Dajović, Bojan Spaić, Miloš Zdravković i gostujući predavači, renomirani advokati i sudije.

Nastava se održava utorkom od 13.30 u amf. VII.

 

 

                                                                                                           Prof. Goran Dajović