Odlaganje konsultacija - dr Slobodan Panov

Profesor dr Slobodan Panov odlaže konsultacije zakazane za danas 23.02. u 11:00 - 12:00  za četvrtak 25.02. u 14:00- 15:30