Odlaganje konsultacija - dr Bojana Čučković

Docent dr Bojana Čučković, zbog službene sprečenosti,  17. aprila 2018. godine  neće držati konsultacije sa studentima.