Odlaganje konsultacija - dr Jelena Lepetić

 

Docent dr Jelena Lepetić, zbog službene sprečenosti,  23. i 24.  aprila 2018. godine  neće držati konsultacije sa studentima.