Odlaganje vežbi iz predmeta KOMPANIJSKO PRAVO - dr Jelena Lepetić

Vežbe iz predmeta KOMPANIJSKO PRAVO kod docenta dr Jelene Lepetić, umesto 23. aprila 2018. godine u vremenu od 15.20 i 17.10 časova održaće se 27. aprila 2018. godine od 13.30 i 15.20 časova u slušaonici I

Vežbe od 24. aprila 2018. godine od 15.20 i 17.10 časova održaće se u subotu 21. aprila 2018. godine od 15.20 i 17.10 časova u amfiteatru II.