Polaganje ispita iz veštine simulacija suđenja i studija slučaja-O B A V E Š T E NJ E

 

U sredu, 9. maja, s početkom od 15:20 č. u amf VIII (sudnica) održaće se konsultacije sa predmetnim nastavnicima povodom polaganja ispita iz veštine Simulacija suđenja i studija slučaja.

Studenti koji su prijavili ispit iz ove veštine za junski ispitni rok, mogu da se prijave da ispit polažu u predroku tokom maja 2018. godine slanjem  e-mail prijave na adresu: marko.jovanovic@ius.bg.ac.rs

U subject-u maila napomena: Prijava za predrok

Tekst mejla treba da sadrži listu sa imenima i brojevima indeksa članova tima koji zajedno polažu (obavezno 4), ulogu u kojoj nastupaju (2 kao tužilac i 2 kao tuženi), kao i oznaku zadatog slučaja (jedan ili dva, po izboru studenata, sa internet stranice predmetnih nastavnika).

Mejl šalje jedan član tima za ceo tim.

Studenti koju su prijavu slali nekom od predmetnih nastavnika pre 9. maja 2018. godine, pozivaju se da prijavu na gore izložen način ponovo pošalju.

Za sve druge informacije ovim povodom možete se obratiti predmetnim nastavnicima u terminima konsultacija.