Obaveštenje o pravdanju izostanaka školska 2017/18 letnji semestar

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI ZBOG VELIKOG BROJA IZOSTANAKA NE MOGU DA DOBIJU POTPIS O UREDNOM POHAĐANJU VEŽBI ILI NEMAJU DOVOLJAN BROJ ČASOVA SA PREDAVANJA DA SU U OBAVEZI DA NAPIŠU MOLBU NASLOVLJENU NA PRODEKANA ZA NASTAVU , KOJA MORA DA SADRŽI RAZLOGE IZOSTANAKA SA ISTIH I OBAVEZNO OPRAVDANJE ZA PERIOD KADA SU BILI SPREČENI DA PRISUSTVUJU PREDAVANJIMA ILI VEŽBAMA.

MOLBA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PREDAJE SE NA ŠALTERIMA STUDENTSKE SLUŽBE.

ISTO TAKO PODSEĆAMO STUDENTE DA POTPISI MORAJU BITI SA VEŽBI KOJE  SU IM KOMPJUTERSKI DODELJENE.

SKREĆEMO PAŽNJU STUDENTIMA DA SE SEMESTAR VIŠE NEĆE MOĆI OVERITI POSLE ROKA KOJI BUDE OBJAVLJEN NA SAJTU FAKULTETA.              

 

Beograd, 16. maj 2018. godine        IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA