Odlaganje konsultacija - dr Ivan Đokić

Docent dr Ivan Đokić, zbog sprečenosti, umesto 18. maja 2018. godine  održaće konsultacije sa studentima 21. maja 2018. godine od 15.00 časova.