Odlaganje konsultacija - saradnik u nastavi Bojana Todorović

 

Saradnik u nastavi Bojana Todorović, umesto 17. maja  2018. godine  držaće konsultacije sa studentima 21. maja 2017. godine od 12.00 – 13.30 časova.