Odluka o uvođenju kvota za nastavne grupe i izborne predmete na osnovnim akademskim studijama

odluka se nalazi u prilogu


ODLUKA O KVOTAMA ZA NASTAVNE GUPE