Nomotehnika pisanje pravnih akata odlaganje

 

Studenti koji su prijavili ispit iz veštine Nomotehnika i pisanje pravnih akata u februarskom  ispitnom roku 2018. godine, a koji nisu ispunili predviđene obaveze u okviru stručne grupe i radnih grupa, ispit će polagati 13. i 14. februara  2018. godine u 12.00 sati u amfiteatru V.

Sa sobom treba da ponesu Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima. Ispit obuhvata jedan praktičan zadatak i jedno pitanje iz radnog materijala (reader) koji je dostupan u studentskoj pozajmnoj biblioteci.

 

Studenti čiji je rad verifikovan u okviru stručne i radnih grupa, doći će za potpise u istom terminu.