Upis ESPB bodova posle februarskog roka 2018

 

1. Studenti koji su upisali manje od 72 ESPB boda prilikom upisa u školsku 2017/2018. godinu mogu da podnesu zahtev za upis  predmeta letnjeg semestra s tim da ukupni zbir upisanih bodova ne može da bude veći od 72 ESPB boda.

2. Studenti koji zaključno sa februarskim ispitnim rokom 2018. godine polože sve ispite iz prethodne godine studija, mogu da podnesu zahtev za upis predmeta iz prolećnog semestra sa upisane godine studija pod uslovom da zbir upisanih ESPB bodova  za školsku 2017/2018. godinu ne prelazi 90 ESPB.

 

Upis novih ESPB bodova odnosi se na predmete koji su predviđeni nastavnim planom i programom upisane godine studija i koji se prvi put upisuju u školskoj 2017/2018. godini.

 

Zahtevi za upis dodatnih bodova primaće se od 21. do 28. februara 2018. godine. Posle ovog roka zahtevi se neće primati.