TERMINI ZA VEŽBE I GODINE PO PREDMETIMA U ZIMSKOM SEMESTRU ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

PRVA GODINA STUDIJA

RIMSKO PRAVO

                              

DR MILENA POLOJAC                              ČETVRTAK – 11,40 DO 13,20 SEM. 425

                                                                       ČETVRTAK – 13,30 DO 15,10 SEM. 425

                              

DR VLADIMIR VULETIĆ                         PONEDELJAK – 17,10 DO 18,50 AMF.6 – ST. GRUPA

                                                                     SREDA – 13,30  DO  15,10 AMF. 5

 

DR ANDREJA KATANČEVIĆ                       PONEDELJAK – 11,40 DO  13,20 AMF. 1

                                                                       PONEDELJAK – 13,30 DO  15,10 AMF. 1

                                                                        SREDA –  11,40  DO  13,20  AMF. 6

                                                                         SREDA –  13,30 DO   15,10  AMF. 6

 

DR V. CVETKOVIĆ ĐORĐEVIĆ               PONEDELJAK – 13,30 DO 15,10  SLUŠ. 3

                                                                     UTORAK  –   11,40  DO 13,20  SLUŠ. 1          

                                                                     UTORAK  -    13,30  DO 15,10  AMF.   7

                                                                     SREDA    -    11,40  DO  13,30  AMF.   7

SVI PROFESOFI KOJI DRŽE VEŽBE NA PREDMETU RIMSKO PRAVO U JEDNOM OD PONUĐENIH TERMINA  ĆE ORGANIZOVATI STRUČNU GRUPU.                                                                      

 

                                                                                                             

                                                                              

UVOD U PRAVO

 

DR MIODRAG JOVANOVIĆ                      UTORAK -  13,30 DO 15,10  AMF. 6

                                                                     SREDA –   13,30 DO 15,10  AMF. 7

               

DR GORAN DAJOVIĆ                                    UTORAK -  13,30  DO 15,10  SLUŠ.  1 

                                                                        PETAK   -  13,30  DO  15,10   SLUŠ. 1

                                                                              

DR MILOŠ ZDRAVKOVIĆ                       PONEDELJAK – 11,40 DO 13,20  SEM. 425

                                                                      PONEDELJAK – 13,30 DO 15,10  SEM. 425

                                                                       SREDA – 11,40 DO 13,20  SEM. 425

                                                                      SREDA – 13,30 DO 15,10  SEM. 425

                                                                              

DR BOJAN SPAJIĆ                                      UTORAK – 13,30 DO 15,10  AMF. 5       

                                                                        UTORAK -  15,20 DO 17,00  SEM. 406 

                                                                        SREDA  -   15,20  DO 17,00  SEM. 406   

UPOREDNA PRAVNA TRADICIJA

 

DR VOJISLAV STANIMIROVIĆ                    UTORAK – 19,00 DO 20,40 AMF. 2

                                                                              PETAK – 11,40 DO 13,20  AMF. 5

                                                                              PETAK – 13,30 DO 15,10  AMF. 5

                                                                              PETAK – 17,10 DO 18,50  AMF. 5  - STRUČNA  GRUPA

 

DR SANJA GLIGIĆ                                            SREDA – 09,50 DO 11,30  SLUŠ. 1

                                                                             SREDA – 11,40 DO 13,20   SLUŠ.1

                                                                             ČETVRTAK –  09,50 DO 11,30 SLUŠ. 1

                                                                              ČETVRTAK -  17,10  DO 18,50 SLUŠ. 1

                              

DR MILOŠ STANKOVIĆ                                   UTORAK – 19,00 DO 20,40 AMF. 4

                                                                             PETAK  – 11.40 DO 13,20 AMF. 6

                                                                            PETAK –  13,30 DO 15,10 AMF. 6 

UNA DIVAC

                                                                            PONEDELJAK 17,10 DO 18,50 SLUŠ. 1

                                                                            ČETVRTAK – 11,40  DO 13,20  AMF. 7

                                                                            ČETVRTAK – 13,30  DO 15,10  AMF. 7

 

STUDENTI  SU U OBAVEZI DA  PRISUSTVUJU ONIM  VEŽBAMA KOJE SU ZVANIČNO DOBILI PO ELEKTRONSKOM RASPOREDU OD STRANE FAKULTETA.

BEOGRAD  26. 09. 2018.                                                               IZ  SEKRETARIJATA FAKULTETA