Prijava ispita za MARTOVSKI ispitni rok završava se 21. februara 2018. godine

PRIJAVA ISPITA ZA  MARTOVSKI  ISPITNI ROK 2018. GODINE

Martovski ispitni rok počinje 10. marta a završava se 20. marta 2018. godine

 

PRIJAVA ISPITA ZA MARTOVSKI ISPITNI ROK VRŠI SE OD 15.  DO  21. FEBRUARA 2018. GODINE.

 

U  MARTOVSKOM ISPITNOM ROKU ISPITE  MOGU PRIJAVITI:

1.    apsolventi koji su fakultet upisali pre 2006. godine (po nastavnom planu i programu  Statuta iz 2002. godine)

 

2.    studenti kojima je odobren zahtev za sticanje diplome više školske spreme (prijava je moguća samo za ispite sa treće i četvrte godine).

 

 

-      Izbor ispitivača vrši se u skladu sa Odlukom o  organizaciji ispita

 

-      U martovskom ispitnom roku moguće je uslovno prijavljivanje ispita

 

 

PLAĆANJE ISPITA SE VRŠI PREMA CENOVNIKU ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU U SKLADU SA OBAVEŠTENJEM O ELEKTRONSKOM PRIJAVLJIVANJU ISPITA KOJE JE OBJAVLJENO NA SAJTU FAKULTETA I ELEKTRONSKOM NALOGU STUDENTA.