VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA OVERU SEMESTRA

Da bi mogli da overe semestar studenti su u obavezi da imaju minimum 30% prisustva na svim predavanjima iz opšteobaveznih predmeta.

Studenti nisu u obavezi da se evidentiraju na predmetima sa nastavne grupe (smera) i na izbornim predmetima.

Studenti nisu u obavezi da se otkucavaju na vežbama, jer evidenciju prisutnosti vodi rukovodilac vežbi.

Prisustvovanje studenata na kompijuterski dodeljenim vežbama ne može da zameni prisustvovanje na predavanjima iz istih predmeta.