KNJIŽARA FAKULTETA NEĆE RADITI U PETAK 28. DECEMBRA 2018. GODINE

Knjižara  fakulteta neće raditi u petak  28. decembra 2018. godine zbog godišenjeg popisa. Studenti mogu molbe i ostale potrebne formulare da kupe do četvrka  27.decembra 2018. godine