NOMOTEHNIKA I PISANJE PRAVNIH AKATA (šk. 2018/19. godina) – način polaganja pismenog ispita

NOMOTEHNIKA I PISANJE PRAVNIH AKATA

način polaganja pismenog ispita u školskoj 2018/19. godini.

 

 

Studenti koji nisu položili ispit „Nomotehnika i pisanje pravnih akata“ kroz rad u grupama ili kroz stručnu grupu, polažu pismeni ispit koji se održava u redovnom ispitnom roku i sastoji se od:

 

1)      zadatka - rešavanja hipotetičkog slučaja i uobličavanja tog rešenja u određenu vrstu pravnog akta. Na ispitu se radi jedan od slučajeva koji se nalaze na fakultetskom sajtu na profilu prof. G. Dajovića, pod naslovom „zadaci za pismeni ispit u školskoj 2018/19“

( hhtp://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/dajgor/nastava.htm)

 

2)      teorijskog pitanja (materijal: monografija Nomotehnika i pravničko rasuđivanje, str.17-67 i 321-342). Spisak ispitnih pitanja se takođe nalazi na fakultetskom sajtu, na istoj internet adresi.

 

Ovaj način polaganja ispita važi za sve studente, kako za one koji su upisali Nomotehniku u školskoj 2018/19, tako i za studente prethodnih generacija!

 

 

 

Prof. Goran Dajović