Odlaganje nastave iz predmeta OLIGACIONO PRAVO - dr Marija Karanikić Mirić

Nastava iz predmeta OBLIGACIONO PRAVO kod profesora dr Marije Karanikić Mirić,  9. januara  2019. godine od 9.50 časova neće se održati zbog bolesti profesora.