TERMINI VEŽBI ZA STUDENTE PRVE GODINE U LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2018/19.GODINE

OSNOVI SOCIOLOGIJE PRAVA

DR DANILO VUKOVIĆ        

PONEDELJAK 9,50 – 11,30 –  AMF. 6

UTORAK           9,50  – 11,30 – SEM. 406

SREDA             11,40 – 13,20  - AMF. 7- ST. GRUPA

DR SAŠA BOVAN                  

PONEDELJAK    11,40 - 13,20 -  SLUŠ. 1

PONEDELJAK    13,30 - 15,10 -  SLUŠ. 1

VALERIJA DABETIĆ            

UTORAK             11,40 – 13,20  -  AMF. 6

UTORAK              13,30  – 15,10  -  AMF. 7

SREDA                13,30  – 15,10 –  AMF. 7

SREDA                 15,20 – 17,00 –  AMF. 7

ČETVRTAK          9,50 – 11,30 –  SLUŠ. 1

ČETVRTAK         11,40 – 13,20 – SLUŠ. 1

UVOD U PRAVO EVROPSKIH INEGRACIJA

DR B. RAKIĆ I DR. M. LUKIĆ RADOVIĆ ST. GRUPA  

ČETVRTAK – 15,20 U SEM. 236         

DR MILOŠ JOVANOVIĆ                

UTORAK                      9,50  -11,30 SEM. 425          

UTORAK                      11,40-13,20 SEM. 425          

DR ALEKSANDAR GAJIĆ                   

SREDA                         15,20 - 17,00 INST. 158

DR M. LUKIĆ RADOVIĆ                  

ČETVRTAK                   13,30 - 15,10 SEM. 236         

MARIJA VLAJKOVIĆ                       

UTORAK                      9,50  -  11,30  AMF.  6

UTORAK                      15,20 – 17,00 AMF.   6         

UTORAK                       17,10 –  18,50  AMF.  6

ČETVRTAK                      9,50   –   11,30 AMF.  6

ČETVRTAK                   11,40 –   13,20 AMF.  6

USTAVNO PRAVO

DR VLADAN PETROV

PONEDELJAK  - 15,20 - 17,00  SLUŠ.3

DR TANASIJE MARINKOVIĆ

UTORAK  -          13,30 - 15,10  SLUŠ. 3

DR MARKO STANKOVIĆ

PETAK -              11,40 – 13,20  AMF. 6

ĐORĐE MARKOVIĆ

UTORAK  -  11,40 – 13,20  SEM. 406

UTORAK -   13,30 – 15,10  SEM. 406            

UTORAK – 15,20 –   17,00 SEM.   406                       

SREDA  -  09,50 – 11,30   SLUŠ. 1

SREDA –  11,40 – 13,20   SLUŠ. 1               

DEMONSTRATOR

UTORAK –     9,50  - 11,30   AMF. 7

UTORAK –     11,40 – 13,20  AMF. 7

SREDA   -      17,10 – 18,50  AMF. 7

ČETVRTAK – 17,10 – 18,50  AMF. 7

ČETVRTAK – 19,00 – 20,40  AMF. 7 

IZBOR DEMONSTRATORA BIĆE POZNAT DO POČETKA SEMESTRA.

SRPSKA PRAVNA ISTORIJA

DR ZORAN MIRKOVIĆ                    

SREDA  - 13,30 – 15,10  AMF. 8 – ST. GRUPA                      

DR VLADIMIR VULETIĆ                

UTORAK – 13,30 - 15,10  AMF. 4                             

DR SANJA GLIGIĆ

SREDA               9,50 – 11,30  AMF. 4

ČETVRTAK       9,50  – 11,30  AMF. 4

DR DALIBOR ĐUKIĆ                                   

PONEDELJAK             11,40 –  13,20  AMF. 6

PONEDELJAK             13,30 – 15,10   AMF. 6

UTORAK                               11,40 –  13,20    SEM. 333         

UTORAK                               13,30 –  15,10    SEM. 333         

DR DUŠAN RAKITIĆ                                  

UTORAK               19,00 – 20,40    AMF. 6               

PETAK                19,00 – 20,40    AMF. 6                                              

MOLIMO  STUDENTE  DA OBAVEZNO POHAĐAJU  VEŽBE  PREMA  KOMPJUTERSKI  DOBIJENOM  RASPOREDU.                                                                                                                                                                       

B e o g r a d                                                                                      

SEKRETARIJAT  FAKULTETA     

 05. februar  2019. godine