TERMINI VEŽBI ZA STUDENTE DRUGE GODINE U LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2018/19.GODINE

KRIVIČNO PRAVO

DR IVAN ĐOKIĆ                

ČETVRTAK      15,20  –  17,00  AMF. 6

ČETVRTAK       17,10 –  18,50  AMF. 6

DR IVANA MARKOVIĆ      

SREDA  -  15,20 – 17,00  SEM. 425

SREDA  -  17,10 -  18,50  AMF.  4        

SREDA   -  19,00  -  20,40 AMF.  4

ČETVRTAK – 08,55 – 10,35 AMF. 7

ČETVRTAK – 13,30 – 15,10 AMF. 7

IVANA RADISAVLJEVIĆ

PONEDELJAK – 15,20 - 17,00 AMF. 6

PONEDELJAK-  17,10 – 18,40 AMF. 6

PONEDELJAK – 19,00 – 20,40 AMF. 6

SREDA  -   15,20   -   17,00   SEM. 406

ČETVRTAK -  15,20 - 17,00 SEM. 406

 

DR IGOR VUKOVIĆ ,    STUDIJSKA GRUPA - PETAK-  15,20 SEM. 153

DR NATAŠA DELIĆ , STUDIJSKA GRUPA – PETAK – 13,30 SEM. 153

NASLEDNO PRAVO

MILOŠ VUKOTIĆ

UTORAK – 13,30 – 15,10  AMF. 5        

UTORAK – 15,20 -  17,00  SLUŠ. 3

UTORAK -  17,10 -  18,50  SLUŠ. 3

SREDA   -  13,30  - 15,10  AMF. 4        

SREDA  -   15,20 -  17,00   SLUŠ. 3

ČETVRTAK – 13,30 – 15,10 AMF.

ČETVRTAK – 15,20 – 17,00 SLUŠ 1

DR DEJAN ĐURĐEVIĆ, STUDIJSKA GRUPA – UTORAK – 13,30 AMF. 2

KRIMINOLOGIJA    

DR N. LUKIĆ       STRUČNA GR.

PETAK  OD 12,35 U SLUŠ. 9

PETAK  OD 14,25 U SLUŠ. 9 

EKONOMSKO PRAVO

DR TATJANA JOVANIĆ, STRUČNA GRUPA –SREDA OD 17,10 SEM 236

 

OBAVEŠTAVAMO   STUDENTE   DA  SU   OBAVEZINI    POHAĐATI   VEŽBE   PO  KOMPJUTERSKI   DOBIJENOM  RASPOREDU.                                                                                                                                   

 

Beograd                                                                     SEKRETARIJAT  FAKULTETA

06. februar 2019. godine