TERMINI VEŽBI ZA STUDENTE TREĆE GODINE U LETNJEM SEMESTRU ZA ŠKOLSKU 2018/19

KOMPANIJSKO PRAVO

Dr Tatjana Jevremović Petrović         Studijska gr. – Petak ,8,55 -10,35 Sem 406                       

Dr Vuk Radović                                       Studijska gr. – Ponedeljak, 13,30 -15,10 Sem 153         

Dr Jelena Lepetić                                     

Ponedeljak 15,20 do 18,00        Amf 2

Utorak   15,20 do 17,00             Amf 2

Utorak  17,10 do 18,50                Amf 2

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

 

Dr Bojan Milisavljević                          Studijska gr. – ponedeljak od 12,35 Amf. 7     

Dr I. Krstić i Dr B. Čučković – na ENGLESKOM JEZIKU – STUDIJSKA GRUPA             

Sreda  -   13,30 do 15,10 sem.  425

pogledati informacije na sajtu fakulteta

Dr A. Gajić

Sreda 17,10 do 18,50   Sluš. 3

Dr B. Čučković               

Utorak   13,30 do 15,10   Amf. 7

Demonstrator

Ponedeljak – 15,20  do 17,00    Amf. 7 

Ponedeljak – 17,10  do 18,50   Amf. 7 

Utorak – 15,20 do17,00                Amf. 7              

Utorak – 17,10 do 18,50               Amf. 7

Petak – 15,20 do 17,00                 Amf. 7

Petak – 17,10 do 18,50                 Amf. 7

Ime  Demonstratora biće naknadno objavljeno

 

UPRAVNO PRAVO

Dr Dobrosav Milovanović                    Studijska gr. – Ponedeljak –  15,20 u Sem. 333

Dr Marko Davinić                                      Studijska gr. – Ponedeljak – 15,20  Sem. 153                  

Dr Vuk Cucić  

Četvrtak  13,30 – 15,10  Sluš. 1            

 

Bojana Todorović

Utorak      15,20 – 17,00  Amf. 4              

Utorak      17,10 – 18,50  Amf. 4              

Sreda       15,20 – 17,00  Amf. 6              

Sreda       17,10 – 28,50  Amf. 6              

Četvrtak  15,20 -  17,00   Amf. 7

Četvrtak  18,05 – 19,45   Amf. 4

EKOLOŠKO PRAVO – stručna grupa

Dr Mirjana Drenovak Ivanović          Četvrtak 13.30 – 15.10. Sem 153

OBAVEŠTAVAMO  STUDENTE  DA  SU  U OBAVEZI  DA POHAĐAJU VEŽBE PREMA KOMPJUTERSKI DOBIJENOM  RASPOREDU.                                                                                                                                 

Beograd              SEKRETARIJAT   FAKULTETA

07. februar 2019. godine