Krivično-pravni modul, Pod-modul Maloletničko krivično pravo

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

 

КРИВИЧНО-ПРАВНИ МОДУЛ

ПОД-МОДУЛ МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

 

 

МАЛОЛЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО                    Часови су одржани у јесењем семестру 

(Материјално и процесно) - обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Милан Шкулић, проф. др Љиљана Радуловић

 

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 3 часа

 

1. КРИМИНОЛОГИЈА                                                      Часови су одржани у јесењем семестру

Проф. др Ђорђе Игњатовић           

 

 

2. ПЕНОЛОГИЈА                                                   

Проф. др Ђорђе Игњатовић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

4.4.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Ђорђе Игњатовић

 

Амфитеатар IX

(изнад амфитеатра V)

 

11.4.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Др Милана Љубичић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду

 

Амфитеатар IX

(изнад амфитеатра V)

 

18.4.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Др Зоран Илић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду

 

 

Амфитеатар IX

(изнад амфитеатра V)

 

25.4.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Ђорђе Игњатовић

 

Амфитеатар IX

(изнад амфитеатра V)

 

9.5.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Ђорђе Игњатовић

 

Кабинет 234

 

 

 

3. ПОЛИТИКА СУЗБИЈАЊА МАЛОЛЕТНИЧКОГ КРИМИНАЛИТЕТА – ДРУШТЕНО-ПРЕВЕНТИВНИ АСПЕКТ                                             

Проф. др Љиљана Радуловић, доц. др Иван Ђокић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

13.3.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Љиљана Радуловић

 

 

Кабинет 247