Građansko-pravni modul, Imovinsko-pravni pod-modul I

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

ГРАЂАНСКО-ПРАВНИ МОДУЛ

ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОД-МОДУЛ I

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО –                                  Часови су одржани у јесењем семестру

ПУНОВАЖНОСТ УГОВОРА

- обавезни предмет: фонд 30 часова

Проф. др Драгор Хибер, проф. др Марко Ђурђевић, проф. др Марија Караникић Мирић

 

Изборни предмети: фонд 15 часова

 

 

1. ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКО ПРАВО        

Проф. др Дејан Ђурђевић, проф. др Драгор Хибер, проф. др Милош Живковић

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

26.3.2018.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Драгор Хибер

Семинар 406

5.4.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Дејан Ђурђевић

Семинар 406

12.4.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Дејан Ђурђевић

Семинар 406

19.4.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Дејан Ђурђевић

Семинар 406

26.4.2018.

(четвртак)

17:10-19:45

3

Проф. др Милош Живковић

Семинар 406

 

 

2. ЗЕМЉИШНОКЊИЖНО ПРАВО      

Проф. др Драгор Хибер, проф. др Милош Живковић, доц. др Ненад Тешић, доц. др Катарина Доловић Бојић

 

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

12.3.2018.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Драгор Хибер

 

Семинар 406

19.3.2018.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Милош Живковић

 

Семинар 406

2.4.2018.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Милош Живковић

 

Семинар 406

16.4.2018.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Доц. др Ненад Тешић

 

Семинар 406

14.5.2018.

(понедељак)

17:10-19:45

3

Доц. др Катарина Доловић Бојић

 

Семинар 406