Pravno-ekonomski modul

RASPORED PREDAVANJA U PROLEĆNOM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

 

PRAVNO-EKONOMSKI MODUL

 

JAVNE FINANSIJE I PORESKO PRAVO               Časovi su održani u jesenjem semestru

obavezni predmet: fond 30 časova

Prof. dr Dejan Popović, prof. dr Gordana Ilić Popov, doc. dr Miloš Milošević i doc. dr Svetislav Kostić

 

Izborni predmeti (biraju se dva): fond 15 časova

 

1. EKONOMSKO PRAVO

Prof. dr Tatjana Jovanić, dr Jelena Gazivoda, mr Oliver Radosavljević

           

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

12.4.2018. (četvrtak)

18:05-19:45

2

Prof. dr Tatjana Jovanić

 

Seminar 217 – Pravna klinika

19.4.2018. (četvrtak)

18:05-20:40

3

Prof. dr Tatjana Jovanić

 

Seminar 217 – Pravna klinika

26.4.2018. (četvrtak)

18:05-20:40

3

Prof. dr Tatjana Jovanić

Seminar 217 – Pravna klinika

3.5.2018. (četvrtak)

18:05-20:40

3

Prof. dr Tatjana Jovanić

 

Seminar 217 – Pravna klinika

10.5.2018. (četvrtak)

18:05-19:45

2

Jelena Gazivoda, advokat

 

Seminar 217 – Pravna klinika

17.5.2018. (četvrtak)

18:05-19:45

2

Oliver Radosavljević, advokat

 

Seminar 217 – Pravna klinika

 

 

2. EKONOMSKA POLITIKA                                        Raspored će naknadno biti objavljen

Prof. dr Emilija Vukadin, prof. dr Branko Radulović

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

27.3.2018. (уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Емилија Вукадин

Семинар 217 – Правна клиника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EKONOMSKA ANALIZA PRAVA               

Prof. dr Boris Begović, prof. dr Aleksandra Jovanović, prof. dr Branko Radulović

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

20.4.2018. (petak)

17:10-19:45

3

Prof. dr Aleksandra Jovanović

 

Seminar 217 – Pravna klinika

27.4.2018. (petak)

17:10-19:45

3

Prof. dr Boris Begović

 

Seminar 217 – Pravna klinika

4.5.2018. (petak)

17:10-19:45

3

Prof. dr Branko Radulović

 

Seminar 217 – Pravna klinika

11.5.2018. (petak)

17:10-19:45

3

Prof. dr Branko Radulović

 

Seminar 217 – Pravna klinika

18.5.2018. (petak)

17:10-19:45

3

Prof. dr Branko Radulović

 

Seminar 217 – Pravna klinika

 

 

4. РАЧУНОВОДСТВО ЗА ПРАВНИКЕ                        

Проф. др Вера Леко

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

26.3.2018. (понедељак)

18:05-20:40

3

Проф. др Вера Леко

 

Семинар 217 – Правна клиника

2.4.2018. (понедељак)

18:05-20:40

3

Проф. др Вера Леко

 

Семинар 217 – Правна клиника

16.4.2018. (понедељак)

18:05-20:40

3

Проф. др Вера Леко

 

Семинар 217 – Правна клиника

23.4.2018. (понедељак)

18:05-20:40

3

Проф. др Вера Леко

 

Семинар 217 – Правна клиника

7.5.2018. (понедељак)

18:05-20:40

3

Проф. др Вера Леко

 

Семинар 217 – Правна клиника