Istraživanje o položaju mladih doktoranada u društveno-humanističkim naukama i kvalitetu doktorskih studija

Grupa za analizu i kreiranje javnih politika (GAJP) uz podršku PERFORM sprovodi istraživanje o položaju mladih doktoranada u društveno - humanističkim naukama i kvalitetu doktorskih studija. GAJP će organizovati niz fokus grupa na univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu kako bi u direktnom razgovoru sa mladim doktorandima mapirao glavne izazove, prednosti i slabosti doktorskih studija u Srbiji.

Fokus grupa će se održati 21. marta 2018. od 18 časova u prostorijama Grupe za analizu i kreiranje javnih politika, Balkanska 34, Beograd. Poziv je namenjen studentima/kinjama doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Detalji su u prilogu.


POZIV za studente doktorskih studija za učešće u fokus grupi

NAJAVA Istraživanje o kvalitetu doktorskih studija u druš naukama