Prijava dopunskih ispita za junski ispitni rok

ISPITNI ROKOVI I PRIJAVE DOPUNSKIH ISPITA

 U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

 

- Junski ispitni rok –

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija, koji su na osnovu Odluke o preciziranju uslova za upis na master akademske studije u obavezi da polažu dopunske ispite, o ispitnim rokovima i terminima za prijavljivanje dopunskih ispita u junskom ispitnom roku:

 

Junski ispitni rok 2018. godine trajaće od 28. maja do 22. juna 2018. godine

Prijavljivanje ispita obaviće se od 11. do 18. aprila 2018. godine.

 

 

Naknada za prijavljivanje dopunskog ispita iznosi:

-          2.300,00 dinara – državljani Republike Srbije i Republike Srpske,

-          50 evra (u dinarskoj protivvrednosti) – strani državljani.

 

Tekući račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55

Poziv na broj: 520

 

Prilikom svakog drugog prijavljivanja ispita, studenti imaju mogućnost izbora ispitivača. Ime i prezime željenog ispitivača upisati na prijavi ispita.

 

Ispitna prijava za dopunski ispit (prijava ispita za poslediplomske studije) kupuje se u knjižari Fakulteta, a popunjenu prijavu sa uplatnicom potrebno je ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V ili se može predati u Odseku za master i doktorske studije.

 

Napomena:

-          Dopunski ispiti pripremaju se prema važećoj literaturi za osnovne studije.

 

Beograd, 10. april 2018. godine

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE