Prijava dopunskih ispita za junski ispitni rok

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Junski ispitni rok 2018. godine

(za dopunske ispite)

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija evropskih integracija, koji su u obavezi da polažu dopunske ispite, da se prijave ispita za Junski rok mogu dostaviti od 11. do 18. aprila 2018. godine.

 

Junski ispitni rok traje od 28. maja do 22. juna 2018. godine.

 

            Naknada za prijavljivanje dopunskog ispita iznosi:

 

- 2.300,00 dinara – državljani Republike Srbije i Republike Srpske;

- 50 evra (u dinarskoj protivvrednosti) – strani državljani.

 

Tekući račun Pravnog fakulteta: 840-1439666-55

Poziv na broj: upisati 540

 

Ispitna prijava za dopunski ispit (prijava ispita za poslediplomske studije) kupuje se u knjižari Fakulteta, a popunjenu prijavu sa uplatnicom potrebno je ubaciti u kutiju za prijavu ispita na master studijama koja se nalazi ispred Amfiteatra V ili se može predati u Odseku za master i doktorske studije.

 

Napomena:

-          Ispiti predviđeni nastavnim planom i programom master akademskih studija mogu se polagati posle položenih dopunskih ispita.

 

 

Beograd,

10. april 2018. godine        

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE