Overa i upis semestra u školskoj 2017/2018. godini

OVERA I UPIS SEMESTRA

u školskoj 2017/2018. godini

Master akademske studije – Master evropskih integracija

 

Overa I i upis II semestra obaviće se od 12. do 17. aprila 2018. godine od 11.00 časova prema radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije. Za overu i upis semestra potrebno je pripremiti:

 

-         priznanice o uplati preostalog iznosa školarine (rok za uplatu ostatka školarine je bio 30. mart 2018. godine)

Uplata se vrši na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

-       u polje broj modela upisuje se 97,

-       u polje poziv na broj (odobrenje) upisuje se jedinstveni kontrolni broj, koji je za svakog studenta dostupan na ličnom e-nalogu

Napomena: Biće uvažene i uplate koje su izvršene pozivanjem na ranije važeći poziv na broj 540.

-         indeks sa potpisima profesora o odslušanim časovima predavanja ili konsultacija u jesenjem semestru i

-         1 popunjen semestralni list.

 

Napominjemo da obavezu overe semestra imaju SVI studenti koji su prvi put upisani na master akademske studije u školskoj 2017/2018. godini.

 

Overa II semestra obaviće se od 3. do 6. jula 2018. godine.

Za overu je potrebno doneti:

-         indeks sa potpisima profesora o odslušanim časovima predavanja ili konsultacija u prolećnom semestru i

-         1 popunjen semestralni list.

 

Obrazac za overu semestra (semestralni list) kupuje se u knjižari Fakulteta. Radno vreme knjižare: 8-17.00 časova.

 

Overu semestra umesto studenta može obaviti drugo lice.

 

Beograd, 10. april 2018. godine

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE