Obaveštenje o overi semestra za šk. 2017/2018. godinu

OBAVEŠTENJE

 

Overa semestra obaviće se od 3. do 11. maja 2018. godine od 11.00 časova prema radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije.

Za overu semestra potrebno je pripremiti:

·        indeks (sa potpisima nastavnika o odslušanoj nastavi),

·        dva semestralna lista,

·        dokaz o uplati druge rate školarine (samofinansirajući studenti).

 

Sve uplate vrše se na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55.

Prilikom popunjavanja naloga za uplatu u rubrici poziv na broj obavezno upisati broj 50 i broj indeksa.

 

Napomena: Studenti doktorskih akademskih studija koji su obnovili godinu nemaju obavezu overavanja semestra.