Prijava ispita za septembarski ispitni rok II u školskoj 2017/2018. godini

ПРИЈАВЕ ИСПИТА И ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА

ЗА СЕПТЕМБАРСКИ РОК II У ШК. 2017/2018. ГОДИНИ

 

I Обавештавају се студенти мастер академских студија да ће се пријављивање испита за септембарски испитни рок II у шк. 2017/2018. године обавити у периоду од 31. августа до 6. септембра 2018. године.

 

Сепрембарски испитни рок II траје од 17. до 29. септембра 2018. године.

 

Важне напомене:

 

1.    Сви студенти пријављују испит путем студентског е-налога. Моле се студенти који нису креирали студентски е-налог да то учине у складу са обавештењем доступним на интернет страници Факултета: Студентски инфо/мастер академске студије права/Важно обавештење – обавезно креирање налога за електронску евиденцију студената.

 

Ø  Студенти уписани први пут школске 2017/2018. године не плаћају прва два пријављивања испита.

Ø  Студенти који су школске 2017/2018. године извршили поновни упис не плаћају накнаду за прво пријављивање испита.

 

2.    Накнаде за пријављивање испита су:

-  држављани Републике Србије и Републике Српске - 5.000,00 динара по испиту,

-  страни држављани - 100 евра (у динарској противвредности) по испиту.

 

Ø  Студенти уписани школске 2016/2017. године плаћају наведену накнаду за свако пријављивање испита.

Ø  Студенти који су школске 2016/2017. године извршили поновни упис, а којима је одобрено продужење рока за завршетак студија у школској 2017/2018. години, плаћају наведену накнаду за свако пријављивање испита.

Ø  Студенти уписани школске 2015/2016. године, којима је одобрено продужење рока за завршетак студија у школској 2017/2018. години, плаћају наведену накнаду за свако пријављивање испита.

 

Уплата се врши на текући рачун Правног факултета 840-1439666-55.

-       у поље број модела уписује се 97,

-       у поље позив на број (одобрење) уписује се јединствени контролни број, који је за сваког студента доступан на личном е-налогу.

 

На студентском рачуну мора бити довољно новца за пријаву испита.

Скрећемо пажњу да уплате, у зависности од тога када су извршене, могу да касне и до 4 дана (уплата извршена у четвртак после подне леже на рачун Факултета тек у понедељак).

 

Студенти који нису измирили рате школарине у предвиђеним роковима, неће бити у могућности да пријаве испите.

 

 

II Обавештавају се студенти мастер академских студија о терминима пријављивања тема завршног рада за септембарски рок II школске 2017/2018. године:

 

Пријављивање тема завршног рада обавиће се од 31. августа до 6. септембра 2018. године.

 

Попуњене пријаве завршног рада и потписане од стране предложеног ментора (образац пријаве преузети на дну обавештења) примају се у Одсеку за мастер академске студије или се могу убацити у кутију за пријаву испита на мастер студијама која се налази испред Амфитеатра V.

 

Ø  Студенти уписани први пут на мастер академске студије у школској 2017/2018. години не плаћају накнаду за пријаву и одбрану завршног мастер рада само ако пријаву поднесу у текућој школској години, закључно са пријавом за септембарски рок II.

 

За пријаву и одбрану мастер рада сви остали студенти уплаћују накнаду:

-          држављани Републике Србије и Републике Српске - 10.000,00 динара,

-          страни држављани - 250 евра (у динарској противвредности).

 

Уплата се врши на текући рачун Правног факултета 840-1439666-55, у пољу „позив на број“ СВИ студенти, независно од уписаног модула и године уписа, уписују шифру 520 и број индекса.

 

Београд, 28. август 2018. године

 

ОДСЕК ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

 


Zavrsni rad - prijava obrazac 2017-2018