Mobilnost u Palermu - LUMSA Univerzitet - rok za prijavljivanje 20. jun 2018. g.

Otvoren je poziv za mobilnost u okviru Erasmus+ KA1 programa na LUMSA Univerzitetu u Palermu u šk. 2018/2019. godini

https://mobion.bg.ac.rs/opencalls?mob=2

Rok za prijavljivanje je 20. jun 2018. godine.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji pogledati na linku: https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments 

Za više informacija kontaktirati prodekana za međunarodnu saradnju doc. dr Milenu Đorđević, e-mail: milena@ius.bg.ac.rs.


List of courses for Erasmus students