Odbrana doktorske disertacije Miroslava Đorđevića - 29.6.2018. u 12h, konferencijska sala

U petak, 29. juna 2018. godine u 12.00 časova, konferencijska sala, Miroslav Đorđević braniće doktorsku disertaciju, pod naslovom: Oduzimanje imovine učiniocima krivičnih dela.