Odbrana doktorske disertacije Milice Kovač Orlandić - 25.8.2018. u 12 časova

O B A V E Š T E Nj E

 

U subotu, 25. avgusta 2018. godine u 12.00 časova, sala za sednice, Milica Kovač Orlandić braniće doktorsku disertaciju, pod naslovom: Pravo zaposlenog na privatnost i njegova zaštita.

 

Beograd, 10. jul 2018. godine

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE