Obaveštenje - termini za upis kandidata na master akademske studije prava

Obaveštavaju se kandidati koji su podneli prijavu za upis na master akademske studije za školsku 2018/2019. godinu, da će se UPIS obaviti od četvrtka, 11. oktobra do petka, 19. oktobra 2018. godine, prema sledećem rasporedu:

1.      kandidati koji su se na Konačnoj rang listi plasirali od 1. do 105. mesta upisuju se:

-      11. oktobra od 11.00 do 17.00 časova,

-      12. oktobra od 9.00 do 14.30 časova,

-      15. oktobra od 9.00 do 12.00 časova.

2.      kandidati koji su se na Konačnoj rang listi plasirali od 106. do 378. mesta upisuju se:

-      15. oktobra od 12.00 do 14.30 časova,

-      16. oktobra od 9.00 do 17.00 časova,

-      17. oktobra od 9.00 do 14.30 časova,

-      18. oktobra od 9.00 do 17.00 časova,

-      19. oktobra od 9.00 do 17.00 časova.

VAŽNO: Ako se kandidat, koji je na to stekao pravo, ne upiše u predviđenom roku, umesto njega se upisuje naredni kandidat sa rang liste koji ispunjava sve uslove.

Za upis je potrebno doneti:

 

1. indeks sa popunjenom prvom stranom (štampanim slovima) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (ne iz automata); preko fotografije ne lepiti foliju priloženu uz indeks;

2. jedan prijavni list (obrazac ŠV-20); u desnom gornjem uglu nalepiti fotografiju veličine 35 x 45 mm (ne iz automata);

3. prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 520;

-          državljani Republike Srbije i Republike Srpske – 47.500,00 dinara;

-          strani državljani – 1.050,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

4. prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 520 (ovaj iznos plaćaju i studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije),

5. popunjen obrazac o izbornim predmetima (dostupan za preuzimanje na kraju teksta obaveštenja; za izborne predmete pogledati Nastavni plan i program).

 

Indeks i prijavni list kupuju se u knjižari Fakulteta.

Napomena: Upis kandidata sa Konačne rang liste za koje je u toku postupak priznavanja strane visokoškolske isprave obaviće se po izdavanju odgovarajućeg rešenja od strane Univerziteta u Beogradu, dok će se upis kandidata za koje je u toku postupak odlučivanja o mogućnostima upisa obaviti po donošenju odluke Nastavno-naučnog veća.

Nakon upisa svi studenti, koristeći se novim brojem indeksa (sa master akademskih studija) moraju da kreiraju nalog za elektronsku evidenciju studenata i da popune elektronski ŠV-obrazac. U suprotnom, neće biti moguće prijavljivanje i polaganje ispita.

Informacije o kreiranju naloga nalaze se na kraju teksta obaveštenja.

Beograd, 10. oktobar 2018. godine

 


Izborni predmeti-formular 2018-19

NASTAVNI PLAN MASTER STUDIJA 2018-2019

Obavestenje - Е-student