Raspored časova Pod-modul Radno i socijalno pravo

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ЗА СТУДЕНТЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

ЈАВНО-ПРАВНО МОДУЛ

 ПОД-МОДУЛ РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

 

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО – обавезни предмет: фонд 30 часова

 

Проф. др Бранко Лубарда, проф. др Предраг Јовановић и проф. др Љубинка Ковачевић и доц. др Филип Бојић

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

17.10.2018. (среда)

17:55-19:45

 

2

 

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

семинар 333

23.10.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

семинар 333

30.10.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Предраг Јовановић

 

семинар 333

1.11.2018.

(четвртак)

17:10-17:55

18:05-19:45

1

2

Проф. др Бранко Лубарда

Доц. др Филип Бојић

семинар 333

7.11.2018

(среда)

18:05-19:45

2

Доц. др Филип Бојић

семинар 333

19.11.2018

(понедељак)

17:10-19:45

3

Проф. др Предраг Јовановић

 

семинар 333

20.11.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Предраг Јовановић

 

семинар 333

28.11.2018.

(среда)

18:05-20:40

3

Доц. др Филип Бојић

семинар 333

29. 11. 2018.

(четвртак)

17:10-17:55

18:05-19:45

1

2

Проф. др Љубинка Ковачевић

Др Боса Ненадић, некадашњи судија Уставног суда

семинар 333

5.12.2018.

(среда)

18:05-19:45

2

Доц. др Филип Бојић

 

семинар 333

25. 12.2018.

(уторак)

17:10-19:45

3

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

семинар 333

 

Изборни предмети (бирају се два): фонд 15 часова

 

1. МЕЂУНАРОДНО РАДНО ПРАВО

Проф. др Бранко Лубарда, проф. др Предраг Јовановић и проф. др Љубинка Ковачевић и доц. др Филип Бојић

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

26. 10.2018.

(петак)

17:10-18:50

2

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

семинар 333

13. 11.2018.

(уторак)

17:10-18:50

2

Проф. др Предраг Јовановић

 

семинар 333

16. 11.2018.

(петак)

18:05-19:45

2

Доц. др Филип Бојић

 

семинар 333

3. 12.2018.

(понедељак)

18:05-19:45

2

Доц. др Филип Бојић

 

семинар 333

12. 12.2018.

(среда)

17:10-18:50

2

Проф. др Предраг Јовановић

 

семинар 333

13. 12.2018.

(четвртак)

17:10-18:50

19:00-20:40

2

2

Проф. др Љубинка Ковачевић

Проф. др Момир Милојевић

семинар 333

24. 12.2018.

(понедељак)

17:10-17:55

1

Проф. др Будимир Кошутић

 

семинар 333

 

 

2. РЕШАВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ РАДНИХ СПОРОВА

Проф. др Бранко Лубарда, проф. др Предраг Јовановић и доц. др Филип Бојић

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

13.11.2018.

(уторак)

19:00 -20:40

2

Проф. др Предраг Јовановић

 

семинар 333

26.11.2018.

(понедељак)

17:10-18:50

 

19:00-20:40

2

 

2

Проф. др Будимир Кошутић

 

Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда

семинар 333

10.12.2018.

(понедељак)

18:05-19:45

2

Доц. др Филип Бојић

 

семинар 333

12.12.2018.

(среда)

19:00 -21:35

3

Проф. др Предраг Јовановић

 

семинар 333

21.12.2018.

(петак)

17:10-19:45

3

Доц. др Филип Бојић

 

семинар 333

24.12.2018

(понедељак)

18:05-18:50

1

Проф. др Будимир Кошутић

 

семинар 333

 

3. ПРАВНА ПРИРОДА ЕКОНОМСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА И ПРАВНА ПРИРОДА

    РАДНОГ ОДНОСА                                             Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Бранко Лубарда, проф. др Предраг Јовановић и проф. др Љубинка Ковачевић

 

4. ИЗВОРИ РАДНОГ ПРАВА                               Часови се одржавају у пролећном семестру

Проф. др Бранко Лубарда, проф. др Предраг Јовановић и проф. др Љубинка Ковачевић