Raspored časova Krivično-pravni pod-modul

RASPORED PREDAVANJA U JESENJEM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

KRIVIČNO-PRAVNI MODUL

KRIVIČNO-PRAVNI POD-MODUL

 

KRIVIČNO PRAVO (MATERIJALNO) - obavezni predmet: fond 20 časova

Prof. dr Nataša Delić, prof. dr Igor Vuković, doc. dr Ivan Đokić

 

Datum

Vreme

Broj

časova

Predavač

Prostorija

22.10.2018. (ponedeljak)

17:10-18:50

2

Prof. dr Zoran Stojanović

seminar 158

29.10.2018. (ponedeljak)

17:10-18:50

2

Prof. dr Nataša Delić

seminar 158

5.11.2018. (ponedeljak)

17:10-20:40

4

Prof. dr Nataša Delić

seminar 158

19.11.2018. (ponedeljak)

17:10-20:40

4

Prof. dr Igor Vuković

seminar 158

26.11.2018. (ponedeljak)

17:10-18:50

2

Prof. dr Igor Vuković

seminar 158

3.12.2018. (ponedeljak)

17:10-20:40

4

Doc. dr Ivan Đokić

 

seminar 158

10.12.2018. (ponedeljak)

17:10-18:50

2

Prof. dr LJiljana Radulović

seminar 158

 

KRIVIČNO PRAVO (PROCESNO) - obavezni predmet: fond 10 časova

Prof. dr Milan Škulić, prof. dr Goran Ilić, doc. dr Vanja Bajović

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborni predmeti (biraju se dva): fond 15 časova

 

1. MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO        Časovi se održavaju u prolećnom semestru

Prof. dr Milan Škulić, doc. dr Vanja Bajović

 

2. KRIMINOLOGIJA SA PRAVOM IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

Prof. dr Đorđe Ignjatović, doc. dr Natalija Lukić

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

 

 

 

 

 

  

3. KRIMINALISTIKA 

Prof. dr Milan Škulić

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija