Raspored časova Imovinsko-pravni II

RASPORED PREDAVANJA U JESENJEM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

GRAĐANSKOPRAVNI MODUL

IMOVINSKO-PRAVNI POD-MODUL II

 

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU

obavezni predmet: fond 30 časova

 

Prof. dr Dragor Hiber, prof. dr Marko Đurđević, prof. dr Marija Karanikić Mirić

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

24.10.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марија Караникић Мирић

 

семинар 406

31.10.2018.

(среда)

17:10-20:40

4

Проф. др Марија Караникић Мирић

 

семинар 406

7.11.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марија Караникић Мирић

 

семинар 406

21.11.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Ђурђевић

семинар 406

23.11.2018.

(петак)

17:10-20:40

4

Проф. др Марко Ђурђевић

семинар 236

28.11.2018.

(среда)

17:10-19:45

3

Проф. др Марко Ђурђевић

семинар 406

5.12.2018.

(среда)

17:10-19:45

17:10-20:40

3

4

Проф. др Драгор Хибер

семинар 406

Одлаже се:

12.12.2018.

(среда)

Надокнада:

24.12.2018.

(понедељак)

17:10-20:40

 

 

17:10-18:50

4

 

 

2

 

 

 

Проф. др Драгор Хибер

семинар 406

Одлаже се:

19.12.2018.

(среда)

Надокнада:

26.12.2018.

(среда)

17:10-19:45

 

 

17:10-20:40

3

 

 

4

 

 

 

Проф. др Драгор Хибер

семинар 406

 

Izborni predmeti: fond 15 časova

 

1. STVARNOPRAVNO OBEZBEĐENJE

    POTRAŽIVANJA                                              Časovi se održavaju u prolećnom semestru

Prof. dr Dragor Hiber, prof. dr Miloš Živković, doc. dr Nenad Tešić, doc. dr Katarina Dolović Bojić

 

2. IZVRŠNI POSTUPAK

   (PRAVO IZVRŠNOG POSTUPKA)               Časovi se održavaju u prolećnom semestru

Prof. dr Aleksandar Jakšić, prof. dr Dejan Đurđević, prof. dr Nikola Bodiroga